Maandag 16 juli 1917

Acht dagen nu al, zit ik te midden van een menigte Britten, met 2.000 à 3.000 zijn ze, en ik begin stilaan door te krijgen hoe zij een oorlog, en meer bepaald een koloniale oorlog, voeren. Ik wil er al dadelijk aan toevoegen, dat het hen per week een slordige 6 miljoen pond kost. Daarmee is dan alles gezegd. Op een bepaald moment moeten ze 150.000 man in bezet Duits Afrika gehad hebben!! Voor het ogenblik is dat aantal teruggebracht op 50.000. Hier in DODOMA is er van alles te zien: Hindoes, een regiment van 300 man, boeren van Zuid-Afrika, cavalerietroepen, die mannen hebben tussen MOSHI en TABORA 60.000 man verloren, er zijn kaffers van aan de KAAP, mulatten en zelfs negers. Heel die gemeenschap wordt zeer goed geravitailleerd, en onze piotten profiteren er mee van. Er is rijst van een hoge kwaliteit voorhanden, zout, the, tabak, vetstoffen bijna zo goed als boter, vlees… Om kort te gaan, allerlei zaken die de plaatselijke bevolking van het bezet gebied, het water in de mond doet komen. Er zijn ook speciale winkels voor Europeanen, ze bieden levensmiddelen en uitrusting aan, aan een prijs die weinig verschilt van deze in EUROPA. Nog al wat anders dan de prijzen van de C.B.132.

Sommige grapjassen beweren dat men in het Engels leger begint met de graad van Luitenant-kolonel, een beetje overdreven natuurlijk!

Zaterdag heb ik een toneelvoorstelling bijgewoond, ja ja! Er waren niet minder dan 500 blanken, ik zeg wel 500 blanken in een grote tent verzameld, om er naar kluchten, drama, solo’s en dergelijke te kijken en te luisteren. Indrukwekkend!

Bij het verlaten van de tent werd er gediscuteerd over de rol die Europa als centrum van de wereld is toebedeeld in de toekomst.

 

  1. Comptoir Belge?

Maandag 9 juli 1917

DODOMA! Ik ben aangekomen gisteravond, ik had de hele nacht in de trein gezeten, al de derde nacht sinds KIGOMA. Met een personenwagen ben ik tot in het kamp gebracht, een kamp dat men in de nacht wel voor een stad zou nemen, maar deze morgen bij het wakker worden zag ik wel dat ik in volle brousse zat.

De Britten hebben een mooie baan naar IRINGA uitgehakt in de brousse.

Deze morgen zijn tientallen vrachtwagens voorbijgekomen, het schijnt dat hier 400 tot 500 chauffeurs zijn, op weg naar IRINGA met levensmiddelen en bevoorrading. Onze zwarten, niet gewoon aan zoveel luxe staan er met open mond naar te gapen. Zelf voel ik me ook een beetje verloren in heel die rumoerige drukte. Men zou zich ergens op de baan naar CALAIS wanen!

Morgen trekken we al 200 km. verder oostwaarts per spoor naar KILOSA, waar de troepen verzamelen. In het noorden hebben gevechten met de troepen van NEUMANN(?) het leven gekost aan twee soldaten, twee blanken en nog eens 40 zwarten zijn gekwetst. Wij Belgen beschikken maar over 500 chauffeurs in het totaal, en het verlies van enkele pelotonchefs of van sectiechefs van mitrailleurs komt harder aan.

Uit EUROPA komt het nieuws dat GRIEKENLAND de oorlog heeft verklaard, wonderlijk! De Russen zijn terug in actie gekomen! De Amerikanen ontschepen hun eerste divisies in FRANKRIJK!

Dinsdag 26 juni 1917

De grote generale staf vertrekt vrijdag naar DODOMA. Het 3e bataljon gaat hen achterna, het 1e detachement vertrekt maandag. Er gaat zich een scherp probleem stellen wat betreft de dragers. Ik krijg er maar 12, het worden zware tijden!

Onderluitenant ZIMMER van het 7e bataljon is in UVIRA door zijn eigen soldaten omgebracht, en bijna  had  ook  de  commandant  hetzelfde   lot  ondergaan.  Sinds  het begin van de oorlog zijn er 2 à 3 dergelijke gevallen voorgekomen. In de grond is het meestal de blanke die er de schuld van is dat zoiets spijtigs gebeurt.

 

Zondag 24 juni 1917

Sinds gisteren ben ik in BOUGWE, waar ook het 2e bataljon zich heeft verzameld. De 1e compagnie van het 1e bataljon is samen met de 1e compagnie cyclisten aangekomen. De rest van het 1e bataljon komt morgen, gevolgd door het 2e bataljon. Wij gaan onverwijld naar DODMA om ons pas daar goed te organiseren.

De Britten zijn van plan om ten allen koste de veldtocht nog dit jaar te beëindigen. Het werd tijd!