Zaterdag 13 januari 1917

Ik ben heel droef gesteld, mijn gemoed komt vol en ik kan er niet eens om wenen.

Het lijkt nu zeker dat het decreet over de demobilisatie uitgevaardigd is. Ik zou dus kunnen vertrekken wanneer ik wil. Maar wat ga ik ginder doen?

Ik zou ook kunnen blijven, maar wat ga ik hier doen?

Ik verkeer op het ogenblik in een gemoedstoestand die niets te maken heeft met mensenhaat, noch met neerslachtigheid, maar die het fatale gevolg is van een wanhoopsfilosofie.

Vrijdag 12 januari 1917

Ik zou zo waar vergeten mijn oorlogsdagboek bij te houden, zodanig lijken de dagen op elkaar.

Het ongeduld wordt een weinig getemperd vandaag, er kwam bericht per telefoon uit TABORA over een nakende demobilisatie.

Met al die tegenstrijdige berichten zal ik pas gerust zijn wanneer ik de tekst van het decreet zal zien …

Gisteren is hier een speciale trein voorbijgekomen met kolonel MOULAERT die in DAR-ES-SALAAM gouverneur MALFAIT gaat ophalen.

Nog steeds ben ik er niet mee in het reine: ga ik in AFRIKA blijven of keer ik terug? Nu schrijft DALCQ me weer dat hij van gedacht is veranderd, en op het ogenblik meer geneigd is om terug te keren …

Gisteren heb ik een heel onaangename verassing gekregen: de … (?)

Maandag 1 januari 1917

Ik voel me maar “potopoteus”124. Ik ben pas om 5 u. in de morgen thuis gekomen van een groot diner ons aangeboden door majoor WEBER. Er waren 26 genodigden.

De laatste 8 dagen is er een enorme hoeveelheid champagne doorgedraaid.

Ik ben als het ware amorf, kleurloos en reukloos …

De minister van koloniën vraagt de agenten die stilaan ongedurig worden om nog wat geduld te oefenen.

 

  1. Potopot betekent in het kiswaeli slijk.

Donderdag 28 december 1916

De 25e ben ik pas om 4u30 in mijn bed geraakt. Alle officieren van het regiment waren uitgenodigd door de mess van het hoofdkwartier van het 5e bataljon op een groot kerstdiner. De champagne “vloeide bij beken”! Ik voelde me oud. Opnieuw werd gezegd dat de demobilisatie nog slechts een kwestie van dagen zou zijn.

Mijn taenia123 blijft me parten spelen.

  1. Lintworm.