Vrijdag 16 februari 1917

Mijn moreel is heel goed, ook al zouden er redenen kunnen zijn voor het tegendeel…

Naar het schijnt zou het bataljon gesplitst worden in drie detachementen: één voor KONGOLO, één voor de OUCLE(?) en één voor KABINDA. Ik neem zelfs de moeite niet om meer bijzonderheden te vragen aangaande mijn situatie, niet bij commandant BAYARD, en evenmin bij Dr. LYAME, ik laat de zaken op hun beloop… DALCQ zie ik nu van tijd tot tijd in het hospitaal voor zwarten in KIGOMA, hij denkt dat hij in september zal kunnen terugkeren naar EUROPA, zijn twee jaar dienst zijn dan verstreken. Hij hoopt dat hij ginder in een hospitaal achter het front zal kunnen werken, hij vind dat hij aan het “roesten” is… Ik zieniet in hoe men zou kunnen leven, in een klein stadje ergens in FRANKRIJK, anders dan met te werken, van ‘s morgens tot ‘s avonds.

Fig. 70. Kigoma, hospitaal van de zwarten, Dr. Martens en Dr. Dalcq.
Fig. 70. Kigoma, hospitaal van de zwarten, Dr. Martens en Dr. Dalcq.

 

Afb. 52.  Kigoma, hospitaal van de zwarten, Dr. Martens en Dr. Dalcq.

 

 

Maandag 12 februari 1917

Er zijn orders gekomen, gevolgd door een tegenorder, gevolgd door weer een tegenorder en zo verder, om ons BOUGWE KAAP te doen verlaten. Uiteindelijk zijn we gebleven. We zitten er volledig afgezonderd en hebben zelfs niet de mogelijkheid om de zieken af te voeren. Dr. STOUFFS is naar hier gestuurd ter versterking van de medische dienst. Het bataljon valt hier volledig uiteen. Ik weet nog steeds niet wat men met mij gaat aanvangen. Ik werd in elk geval niet aangewezen om in bezet gebied te blijven.

Volgens de laatste berichten uit EUROPA zouden de verenigde staten van AMERIKA de oorlog verklaard hebben aan DUITSLAND. Wat zouden de Duitse diplomaten nu weer hebben bekokstoofd? Er valt alleen maar uit af te leiden dat de oorlog er door verlengd wordt. De miserie gaat nog wat groter worden in BELGIE.

Sinds ik hier ben gebruik ik de maaltijden op mijn eentje, ik woon in een huis, een beetje afgelegen van de rest, recht tegenover het meer dat vlakbij is. De zeelucht scherpt mijn appetijt aan. Ik kan het hier best stellen in alle rust en eenzaamheid. Ik begin zelfs te denken dat ik in het sombere EUROPA, waar ik kortelings misschien zal zijn, heimwee ga hebben naar het zonnige AFRIKA!

Woensdag 7 februari 1917

We hebben ons geïnstalleerd op de BOUGWE KAAP in KIGOMA. Het was al nacht toen we hier gisteren aankwamen. Omdat TABORA de 19e overgedragen wordt aan de Britten, evacueert men van daar de meest onwaarschijnlijke zaken. De treinen zijn daardoor overladen en er is nauwelijks plaats te vinden voor de manschappen van de verschillende compagnies.

Het bataljon valt van langsom meer uiteen, GILLET, DAVU126 en HANS… die een contract van lange duur hebben getekend, worden overgeplaatst naar het bezettingsbataljon. Degenen die getekend hebben “voor de duur van de oorlog”, zullen ingezet worden om de eenheden naar hun oorspronkelijk district te begeleiden, en pas na de ondertekening van het koninklijk besluit dat het einde van de oorlog zal aankondigen zullen zij mogen vertrekken…

De 24e gaan wij het water oversteken.

De 4e van deze maand heb ik een telegram naar huis gestuurd.

 

  1. Legerarts

Donderdag 1 februari 1917

FANIEL is als organisatieofficier naar ALBERTSTAD afgereisd. LESERAMVAET125 is met 60 reservisten naar het kamp van LOKANDU vertrokken. Commandant SVIHUS wordt overgeplaatst naar het 1e regiment … het is duidelijk het begin van het einde …

Het installatiepersoneel is vandaag vertrokken naar KIGOMA.

 

  1. Onder luitenant Reguleringsofficier 5e Bataljon Brig. S.