Maandelijks archief: augustus 2015

Zondag 29 augustus 1915

Het is toch wel curieus vast te stellen welke belangrijke rol de pers in de huidige omstandigheden heeft gespeeld. Wanneer men de voorbije gebeurtenissen onder de loep neemt, dan valt het op dat we uitermate gevaarlijke, belangrijke en pathetische momenten hebben beleefd, zonder dat we er ook maar iets over te weten kwamen.

Op dit ogenblik houden de kranten het publiek voor dat de rol van “aanzuigpomp” die het Russische leger heeft gespeeld veel gevaarlijker is voor de  Duitsers  dan  het  oude systeem van de “pletrol”. Ook al hebben de twee  maanden die ons nog scheiden van de winter niet de betekenis van september en oktober 1914, toch gaat er in deze maanden een beslissende stap gezet worden voor een nieuwe oriëntering van de krijgsverrichtingen.

Ik ga naar OUD-STUYVEKENSKERKE. Op sommige plaatsen is de weg zo zeer aangestampt door de opstelling van de geweren in rotten dat hij er gevaarlijk glad bij ligt! Wegens de overstromingen moet ik heel wat omweg maken.

Ik hoor geroep op de passerelle,  en dat betekent dat er alweer gekwetsten gevallen zijn. Ach! Die verdomde kogels! Ik krijg drie gekwetsten te verzorgen. In de loop van de nacht maak ik een interessante wandeling door de puinen.

Donderdag 26 augustus 1915

De Russen blijven zich terugtrekken. Die arme sukkelaars verdienen oneindig veel bewondering, hun vol gehouden weerstand geeft vertrouwen. Wat gaan de Duitsers doen als het laatste fort zal gevallen zijn? Als ze dan stoppen dan zal dat overkomen alsof al hun inspanningen zonder doel zijn geweest, anderzijds zal de achtervolging van de Russen zeker leiden tot hun verlies. Toch zullen ze niet stoppen. Een beslissende actie van de Duitsers tegen SERVIË om de Turken te helpen komt over als een uitvindsel van de geallieerden om de zaak van de BALKAN weer op te rakelen. De onzen zijn daar op het punt een schitterende diplomatieke overwinning te behalen, en het is op dat terrein dat we tot nog toe het meeste succes hebben gehad. De oorlogsverklaring door ITALIË aan TURKIJË is al een goed begin.

Woensdag 25 augustus 1915

Op mijn ééntje en zonder paspoort, rijd ik per fiets naar LOO, om er goeie dag te gaan zeggen aan J PLASMAN.60 Hij straalt van plezier wanneer hij mij ziet toekomen en vertelt breed uit over zijn avonturen, en het goede leven dat hij heeft. Ik plaats een bestelling voor beenstukken en voor een gordel. Pompaf kom ik weer thuis.

 

60 Familie langs moederskant

Dinsdag 24 augustus 1915

Het goede nieuws wordt bevestigd. Het brengt er mij terug bovenop! De pas benoemde hulpdokters o.a. LESTIENNE en deze van de rode-kruis colonne komen hun benoeming vieren. Het wordt een vrolijk diner in het klooster. CROLLA is zeer spraakzaam! Om te souperen gaan we naar de COSMO. GOEBEL geeft er een nummertje ten beste! Voor het eerst is het zeer laat als we terugkeren naar DE PANNE.