Maandelijks archief: februari 2016

Maandag 28 februari 1916

Ik voel het aankomen, men gaat me naar MTOA sturen. Het zou me zelfs niet verwonderen indien niet ik de majoor zou moeten vergezellen.

Ik heb koorts vandaag. Ik moet al een beetje koorts gehad hebben 2 à 3 dagen geleden, en nu heb ik ook hevige hoofdpijn. Ik heb geen koude rillingen en ik zweet niet, tenzij een beetje, na middernacht. Ik kan nog redelijk goed slapen.

Ik verzend brief nr. 26.

Zondag 27 februari 1916

‘s Zondags wordt er in CONGO niet “gewerkt” en daardoor voelt men de eenzaamheid en de leegte des te sterker aan. Ik stel vast dat het hier de gewoonte is samen te komen om als vrouwen te kletsen: alle “hoofden” van CONGO passeren de revue. Zo ontstaan de roddels. Het is tevens een gelegenheid om te drinken, wat kan je  anders doen om verstrooiing te vinden? Je zou ongetwijfeld voor een excentriek wezen aanzien worden indien je zou voorstellen om eens een wandeling maken, of een uitstap in de bergen.

Fig. 39. Graag op de foto.
Fig. 39. Graag op de foto.

Zaterdag 26 februari 1916

Nog steeds geen post vanuit BELGIË! Vandaag zijn hier enkele personaliteiten aangekomen. Luitenant-kolonel MOULAERT die het bevel zal opnemen van legergroep II en de Belgische marine, en Dhr. JADOT van de spoorwegen, samen met nog een aantal anderen. Er is dus wat verandering te verwachten: zo zal onder meer het kamp verplaatst worden naar KALÉMIE. Het is mogelijk dat ook Dr. VALCK naar daar gaat. Dr. FIRELLI zou dan het hospitaal overnemen, terwijl ikzelf naar MTOA zou worden gestuurd. Dr. VALCK is vandaag teruggekomen.

Vrijdag 25 februari 1916

Ik dien tien inspuitingen atoxyl toe aan tien soldaten die besmet zijn met trypanosoma (ambulante patiënten), morgen, inspuiting van 5 cm³ emetique (dubbeltartraat van antimonium en kalium, braakmiddel).

‘s Namiddags  ga ik naar de LUKUGA aan km 258, om er een bezoek te brengen aan majoor STUICK-LAMBERT, hij is nog secretaris geweest van de Koning, nu leidt hij hier een cartografisch project. In december 1915 werd hij ziek, 6 maand nadat hij hier het leger vervoegde. Hij keert weer naar EUROPA om er te herstellen. Bij zijn terugreis  moet  ik hem  vergezellen  tot  in  BUKAMA,  en  wie  weet  misschien zelfs verder! Jammer genoeg zal ik wel niet mee mogen tot in LONDEN! Waarschijnlijk vertrekken we maandag over acht dagen. Er staat mij een reisje te wachten!

Woensdag 23 februari 1916

Morgen gaat Dr. VALCK voor enkele dagen op reis. Ik ga dan de leiding van het hospitaal op mij moeten nemen. Het kon niet slechter vallen: ik riskeer sterk dat twee patiënten de pijp aan Maarten geven, een met een diffuus phlegmoon94 van de peesscheden van de hand en een met hyperpyrexie95     

  1. Etterige ontsteking van onderhuids bindweefsel.
  2. Hoge koorts.

Dinsdag 22 februari 1916

Ik ben vrij tevreden over mijn kok JAMES, AMERICA93 heeft me in de steek gelaten van toen ik hier aankwam. JAMES zou tot heel wat beter in staat zijn zegt hij, had hij maar wat meer keukengerei. Dus bestel ik dat in ELISABETHSTAD. Van de GRIEK verneem ik echter dat ik voor een vracht van 25 kg. die van ELISABETHSTAD naar hier gestuurd wordt ten minste 100 fr. transportkosten ga betalen!! Dan maar rap afbestellen. Ach! Had ik maar eerder geweten hoe het er in CONGO aan toe gaat!

Elke dag krijg ik nieuwe gasten in huis: er zijn niet alleen de mieren die al mijn proviandkasten inspecteren, en de muizen die verzot zijn op mijn Hollandse kaas, nu krijg ik ook kleine groene slangen over de vloer, ze huizen in de bamboewand van mijn hut.

93. Boy

Fig. 38. Congolees gezin.
Fig. 38. Congolees gezin.

Maandag 21 februari 1916

Commandant SIMSON91 en commandant GOOR zijn vandaag naar STANLEYSTAD vertrokken om er een boot te halen, het zal hen minstens drie tot vier maand tijd vragen. Het zal dus nog wel een hele poos duren voor we in staat zullen zijn om het meer over te steken, en de “VON GOETZEN”92 is nog lang niet gekelderd!

Alle namiddagen ben ik vrij, en zo kan ik heel wat tijd besteden aan mijn studies. Aan dat tempo zal ik binnen twee à drie maanden al een flink eind gevorderd zijn.

 

  1. Bevelhebber van twee Britse motorboten, HMS Fifi en HMS Toutou. Ze werden vanuit Zuid Afrika per trein, over water en over land naar het Tanganyika meer gebracht.  Ze konden het Duitse schip Kingani buit maken en de Von Wisman kelderen. De Kingani werd omgedoopt tot HMS Fifi en door de Britten ingezet in de strijd op het Tanganyika meer.

 

  1. De Graf von Gutzen was een zwaar bewapend schip van de Kaiserliche Marine die het Tanganyika meer beheerste. Het werd uiteindelijk gekelderd vanuit de lucht door een Belgisch vliegtuig. Na de oorlog werd het geborgen en nu nog vaart het op het Tanganyika meer als passagiersschip.

Zondag 20 februari 1916

Op km. 267 wordt een lijkmis opgedragen voor luitenant PETIT hij stierf onlangs aan dysenterie.

Bij de majoor wordt een discussie gevoerd over de oorlog met o.a. commandant SIMSON van het Engels leger een Engelse dokter.

Omdat ik daarbij durf beweren dat het mijn overtuiging is dat de oorlog zeker niet gedaan zal zijn voor het einde van dit jaar wordt ik er voor een zwartkijker aanzien. Ik kan hun houding best begrijpen, wanneer ik zie hoe ze de uiterst gefantaseerde telegrammen die hier toekomen als zoete koek voor waarheid slikken. Van zolang ik nu in CONGO ben heb ik nog maar één man ontmoet die wonderlijk goed de huidige situatie schijnt in te schatten, het is Dhr. BARDUTSCHI, directeur van de werken voor de aanleg van de nieuwe spoorlijn in de LUENA.

Vandaag heb ik bericht gekregen dat ik word bevorderd, van hulp-geneesheer wordt ik nu adjunct-geneesheer, waar gaat dat eindigen?!

Stilletjes aan begin ik het gezapige leventje hier gewoon te raken. Alle dagen eet ik de salade uit de “tuin van het hoofdkwartier” en de vis die door de werklieden  gevangen wordt in de LUKUGA90. Het zijn twee gerechten die het dubbele voordeel vertonen zeer lekker en zeer goedkoop te zijn. Daarenboven wordt er elke dag een geit of een schaap geslacht, en het vlees ervan wordt verdeeld onder de 10 à 15 blanken die hier verblijven. En dan zegt men dat er in TANGANYIKA aan alles en nog wat te kort is.

 

  1. Rivier die het Tanganyika meer verbindt met de Lualaba. De Lualaba is eigenlijk de bovenloop van de Congostroom.