Maandelijks archief: mei 2016

Woensdag 31 mei 1916

De mars verloopt nu voorzichtiger, en beter gereglementeerd. Vooraan lopen verkenners en achteraan een achterhoede met de bagage. Onze opmars wordt sterk geremd door de twee kanonnen NORDENFELD die we meezeulen. De inboorlingen van het gebied hebben geen enkele interesse voor ons. Het is overigens een zeer vruchtbare streek, overal zijn er plantages. De vrouwen die op het veld werken nemen niet eens de moeite om op te kijken wanneer we voorbij komen. Doordat het een bergachtige streek is, bestaat er gevaar voor hinderlagen.

Fig. 51. Dragers met kanon.
Fig. 51. Dragers met kanon.

 

Dinsdag 30 mei 1916

De RUZIZI is breed en het water is woelig: twee van mijn kisten komen in het water terecht, maar ze worden gelukkig weer opgevist. We gaan het voormalig kamp van NIA MAGUNDA, dat er nu verlaten bijligt, in gebruik nemen. Met gezwinde pas marcheren we door veroverd gebied. Och God, militaire trots verklaart veel!

Maandag 29 mei 1916

Met maar 3 prauwen duurt het oversteken van de rivier erg lang. Ik ga pas morgen aan de beurt zijn. Dr. FERRIER, van HENNUYERES, is aangekomen; een eenvoudig man. Hij gaat mee met het 5e bataljon.

Ik heb nog post gekregen uit EUROPA en ook van DALCQ.

Fig. 50. Het oversteken van de Ruzizi per prauw.
Fig. 50. Het oversteken van de Ruzizi per prauw.

 

Zondag 28 mei 1916

LUVUNGI ! Er zijn nog duidelijk sporen te zien van de gevechten, geleverd toen de Duitsers de RUZIZI zijn overgestoken. Verse boter, die naar plattekaas smaakt, en melk is er hier in overvloed, maar ook kippen en geiten … Morgen steken we de RUZIZI over. Per man mogen er van de commandant maar 10 dragers mee, wat niet meekan moet achterblijven, in depot. Voor geneesmiddelen en brancardiers kan ik over 44 man beschikken.

Vrijdag 26 mei 1916

Het heeft maar weinig gescheeld of ik was naar het 7e bataljon gestuurd! Niet ik maar WILLEMS moet er naar toe.  Dr. FERRIER van het 7e gaat een hospitaal oprichten achter het 4e, 5e en 7e bataljon die samen het 2e regiment vormen. Al die maatregelen worden genomen omdat ik niet over een chirurgiekist beschik. Om 13 u. wordt het vertrek gegeven. Adieu TANGANYIKA! De RUZIZI stroomt door een uitgestrekte vlakte, omzoomd door bergen. Binnen 3 dagen moeten we in LUVUNGI zijn.

Donderdag 25 mei 1916

We moeten diepe ravijnen oversteken, uitgegraven door de rivieren die in het meer uitmonden. Over steile rotsen springen we van de éne naar de andere steen, verschillende dragers raken daarbij gewond. Vertrokken om 3u30 in de morgen, komen we tegen de middag in UVIRA aan . Het is een belangrijke post. De bergen met de Duitsers zijn vlakbij. Ik krijg bericht dat ik aangeduid ben als geneesheer voor het 5e bataljon, apotheker WILLEMS wordt mijn adjunct. Ik neem de zending medisch materiaal in ontvangst die aangekomen is met de boot uit VUA, er is een operatietafel bij, een microscoop en geneesmiddelen.

Ons bataljon zal deel uitmaken van de troepen die het offensief gaan voeren. We gaan niet naar SHANGUGU, maar we steken de RUZIZI over in LUVUNGI om de weg af te snijden van de Duitse troepen die KIGALI ontvluchten dat sinds de 6e door de onzen is ingenomen. De Engelsen zouden op slechts 6 dagen van TABORA zitten.

Ik breng een bezoek aan DR. VAN DIEST, de regimentsgeneesheer.

De eerste post uit EUROPA komt toe, er is weinig interessant nieuws!

Fig. 49. Dr. Martens achter zijn microscoop.
Fig. 49. Dr. Martens achter zijn microscoop.

 

Woensdag 24 mei 1916

De weg loopt nu langs het meer door gegolfd terrein, soms zelfs door het water. Bij aankomst wacht ons heel wat nieuws: het bataljon houdt geen halte in UVIRA, het gaat onmiddellijk naar NYA LUKEMBA ten Z. van het KIVUMEER, dat betekent acht dagmarsen. De uiteindelijke bestemming is SHANGUGU op Duits grondgebied. En zeggen dat mijn ravitaillering voor 6 maand achtergebleven is aan de LUKUGA! Er zullen minder dragers beschikbaar zijn, nog maar 16 per blanke, ze zullen nu immers geschut en munitie moeten meesleuren.

Maandag 22 mei 1916

Gedurende 5 uur marcheren we door het brandend hete zand langsheen het meer. Gelukkig is er van tijd tot tijd een weelderige bananen plantage om ons wat schaduw te bieden. Er word verteld dat een compagnie van ons bataljon binnen kort ingezet zal worden voor een ontscheping in USUMBURA. Vanuit EUROPA is er geen nieuws over de oorlog. Hopelijk gaat de bezetting van DUITS OOST AFRIKA een goede indruk maken, vooral op de neutrale landen. Men voorziet dat de zaak hier rond zal zijn tegen het einde van het jaar.