Maandelijks archief: juni 2016

Dinsdag 20 juni 1916

Geleidelijk aan komen de inboorlingen naar “Boula Matari”110. Ze hebben hun krijgsuitrusting aan en voeren dansen op. De voedselbevoorrading komt maar bij mondjesmaat binnen.

 

  1. Betekent: “hij die de rotsen breekt” Het is de bijnaam door de Congolezen gegeven aan de ontdekkingsreiziger Stanley, en daarna bij uitbreiding aan elke blanke.

Maandag 19 juni 1916

KITEGA werd ingenomen de 12e, na een gevecht geleverd ten N van de stad en gewonnen door het 1e regiment. De vijand heeft zich onmiddellijk teruggetrokken achter de spoorlijn. Volgens de commandant die terugkeert uit KITEGA, bestaat de kans dat we zullen oprukken naar TABORA in plaats van naar UDJIDJI. Zo zullen we voortaan de linkervleugel vormen. In afwachting krijgen we 14 dagen rust, waarschijnlijk vooral om toe te laten dat bevoorrading aan voedsel en munitie wordt aangevoerd. Het wordt duidelijk een serieuze zaak!

Zondag 18 juni 1916

Ik heb gisteren een fameuze verkoudheid opgedaan.We rukken nu op naar  KITEGA, en op 1u30 er vandaan slaan we ons kamp op … Net zoals in USUMBURA,  komen we weer aan  zoals de “karabiniers van OFFENBACH”109 . Het 1e bataljon bezet de plaats (Deutsche Residentur). DALCQ moet er bij zijn, ik ga al het mogelijke doen om hem te ontmoeten. Er zijn enkele schermutselingen tussen inboorlingen en soldaten.

  1. Uitdrukking die voorkomt uit de opera “Les Brigands” van Offenbach. De karabiniers in die opera komen steeds te laat op het slagveld. Het is een uitdrukking die graag gebruikt wordt in militaire kringen.
Fig. 55. Kamp in het woud.
Fig. 55. Kamp in het woud.

 

Zaterdag 17 juni 1916

Het 5e bataljon vormt de voorhoede van het regiment. De inlichtingen die binnenkomen aangaande de posities van de vijand zijn uiterst tegenstrijdig. De inboorlingen weten wat er gebeurde in USUMBURA, ze vluchten met hun kudden het hooggebergte in. Er moeten patrouilles naar toe gezonden worden, en die komen dan terug met runderen en geiten … Meel is er niet te vinden. Om 11u30, met KITEGA in zicht, houden we halt. Om 15 u. krijgen we orders van kolonel THOMAS die ons samen met het hoofdkwartier achterna komt. De commandant beslist dan om verder op te rukken. Bij het vallen van de nacht bezetten we een missiepost die ontruimd is door witte paters, ze hebben niet veel interessants achtergelaten.

Vrijdag 16 juni 1916

We laten KITEGA en de grote weg links liggen en nemen de richting zuidoost, we moeten morgen in ISASSON zijn. Onderweg komen we vele plantages tegen, weelderig, proper en goed afgebakend, vooral bananen, ook boontjes en zo meer … Het lijkt wel of het lente is met een oneindige variatie aan groene tinten. Volgens de kaart zitten we op een hoogte van    2.100 m., we kunnen een jasje best verdragen, en ‘s morgens en ‘s avonds wordt dat zelfs een kapotjas. Verkoudheden zijn er met de vleet.

Woensdag 14 juni 1916

Het ganse regiment vertrekt naar KITEGA. Onder een brandende zon zet de colonne van 4.000 à 5.000 soldaten en dragers zich op de grote keizerlijke baan in beweging. Deze weg, soms werkelijk in de bergwanden uitgehouwen, wekt bewondering op wegens zijn breedte en de goede staat van onderhoud. In heel Belgisch CONGO is er zo geen te vinden. We houden halt bij de vroegere stelling KIBONDO.

Maandag 12 juni 1916

Fier staat het 8.7 kanon in de “boma”. Zonder dat het er de schijn van heeft heerst er tussen de verschillende compagnies en bataljons een soort heimelijke naijver die me nogal eens aan het lachen brengt. Neem nu maar de discussie als het gaat over wie USUMBURA, verdedigd  door “vier man en een paardekop”, heeft ingenomen.

Was dat het 7e of was het 4e bataljon, was het de compagnie FANIEL (1/V), of was het  de compagnie GROLI (4e bataljon) die de stelling KIGONDO, waar overigens geen mens meer te bespeuren was, heeft veroverd.