Maandelijks archief: augustus 2016

Zaterdag 19 augustus 1916

Zoals elke dag zijn we op pad om  4 u. ‘s ochtends, om dan halt te houden om 11 à   12 u. Het is erg warm! Voor ons, langs weerszijden van het pad smeult het bos na van een brand.

Gisteren hebben 5 slimmeriken, op strooptocht, nog eens 3 inboorlingen gedood, onder hen een vrouw van wie ze de buik hebben opengereten. Enkele van de daders hadden nog op de katholieke school gezeten, ze spreken Frans enz….!

De nacht wordt verlicht door de vlammen van het brandende woud. Er wordt een concert gehouden met trommels!

Vrijdag 18 augustus 1916

Het eerder trieste en doodse landschap maakt nu en dan plaats voor een mooiere omgeving, met rotspartijen, waar het kronkelig pad zich doorheen slingert. De weg stijgt aanzienlijk. Er wordt een zwarte Duitse soldaat krijgsgevangen genomen, geheel in overeenstemming met de reputatie van onze “ploeks”, is hij net als elke krijgsgevangene, doodsbang om in de kookpot terecht te komen! Het is inderdaad juist, dat onze soldaten vroeger wel eens mensenvlees hebben gegeten, maar nu ze zich als “civilisés” beschouwen, zullen ze dat zeker niet meer doen. De BALOUBA’s uit KASANGA daarentegen, bij de dragers, die zijn er toe in staat krengen te eten, en ook nu, zouden ze honger lijden, ze zouden het ongetwijfeld nog doen.

Dinsdag 15 augustus 1916

Het is een lange mars geworden doorheen een streek waar geen enkele teelt te zien is. Reeds van 4 u. s’ morgens zijn we op pad. We bereiken de “salines” die tot het keizerlijke domein behoren, in deze moerassen wordt op grote schaal zout gewonnen. We vinden er het 4e en het 7e bataljon terug. De MALAGARASI is overgestoken, er werden daarbij 2 blanken krijgsgevangen genomen. TABORA houdt nog steeds stand. Wij gaan oprukken naar het zuiden om zo de verbinding te maken met de Britten, de bedoeling daarbij is om een zo groot mogelijk gebied te bezetten.

Nu pas voor het eerst sinds hun vertrek uit KIGOMA krijgen de dragers eten bedeeld, en het begint nog maar! Ik sta vol bewondering voor die sukkelaars, die 32 kg. over een afstand van 32 km. dragen, en dat dag aan dag!!

Fig. 64. Constructie van een brug over het moeras van de Sindé.
Fig. 64. Constructie van een brug over het moeras van de Sindé.

 

Fig. 65. Moeras van de Sindé.
Fig. 65. Moeras van de Sindé.