Maandelijks archief: april 2017

Donderdag 26 april 1917

Echt waar! Het is om mee te lachen!

14 Dagen geleden hebben de Britten 300 Indiërs  van TABORA doen komen om garnizoen te nemen in BISMARCKBURG. Wel nu! Die gaan weer weg, en wij moeten ze vervangen! Ach! Wat een subliem geknoei! SVIHUS komt terug naar VUA. Het 1e bataljon en de rest van het 3e bataljon hebben ELISABETHSTAD al verlaten onder bevel van majoor MULER, en zijn op weg naar hier. Commandant BEERNAERTS is daar ook bij. Het 5e bataljon, althans twee compagnies ervan, staan onder bevel van commandant BAYER. Op de boot die ons moet overzetten en die verwacht wordt voor de 28e, zullen we nog bijkomende instructies krijgen. Best is dat alles zonder commentaar te laten!

Dinsdag 24 april 1917

Gisteren is het marsbevel er gekomen: er blijven 2 compagnies in VUA. De 1e compagnie van het 5e bataljon dat nog maar pas geëvacueerd was dient dus rechtsomkeer te maken! Het was te voorzien! De compagnie LULUA onder commandant SVIHUS blijft in KITOPE met Dr. STOUFFS.

Volgens de laatste berichten hebben de Fransen zowat op alle fronten aangevallen om zodoende de vijand te verplichten zijn inspanning te spreiden. Zou de krachttoer van de Fransen niet verder reiken dan dat? Het is niet onmogelijk, de actie zal heel wat kosten! In die veronderstelling gaat de druk vooral aanhouden tussen LENS en LAON. Nochtans lijkt het waarschijnlijker dat de Fransen één grote beweging gaan maken in de streek van CHAMPAGNE, in overeenstemming met een “duw” van de Britten.

Binnen 8 dagen komt er een Italiaans offensief, gevolgd door een offensief van de Russen: op dat immense front, en we hebben er op dit ogenblik alle belang bij het zo immens mogelijk te houden, zo moet de Duitse slagkracht wel dun gezaaid zijn.

Vrijdag 20 april 1917

Het is zover! De Fransen hebben de aanval ingezet! Met koortsachtig ongeduld wacht ik de c 7131 af. Ik onthoud alles uit het hoofd, ik doe aan “salonstrategie”. Ik troost er me mee, te bedenken dat die enorme menselijke tragedie -waarvan veel mensen hier rond mij, noch de “grandeur”, noch de tragiek schijnen aan te voelen- mij niet onverschillig laat.

De Fransen hebben de aanval ingezet in LOTHARINGEN en de ELZAS. Het gaat wel enkele dagen vragen alvorens er de juiste impact van te zien. Zouden ze even onvervaard zijn als de Duitsers in VERDUN en zouden ze het scharnierpunt van de linie durven aanvallen? Indien het hoofdkwartier die stoutmoedigheid zou hebben, dan kan het alleen maar omdat ze vertrouwen hebben in de aanwending van een fantastische hoeveelheid aan middelen.

De Britten vallen aan rond LENS, blijkbaar met succes. Ze gaan vooruit richting     St. QUENTIN. De Fransen hebben St. GOBAIN bereikt. De Belgen zijn doorgedrongen tot in de 2e lijn van de Duitsers bij DIXMUIDE…

Hier… worden we verteerd door ongeduld…

Heeft het zelfs nog zin dat ik noteer dat de majoor order heeft gekregen de colonne voor te bereiden op een komend marsbevel? Waar kan men ons naar toe sturen?

 

  1. Communiqué de 7 h.: nieuwsberichten van 7 u.

Maandag 16 april 1917

Het was een kwakkel! Noch CAMBRAI noch St. QUENTIN zijn veroverd! Men staat daar ongetwijfeld voor een goed uitgebouwde verdedigingslinie van de Duitsers en dus zijn de voorwaarden voor een aanval helemaal niet meer dezelfde als voorheen.

De twaalfde hebben de Britten de aanvalslijn richting noord verschoven, naar ARRAS. Waarom ze zoiets doen? “In overeenstemming met de algemene plannen” zeggen ze. De Fransen zouden nu een grote aanval moeten inzetten in het zuiden, mogelijk in CHAMPAGNE, ik geef hen 3 dagen om dat te doen!

Op dit ogenblik lijkt de hoofdbekommernis van de Britten, de vijand geen moment rust te gunnen. De 12e en de 13e zouden ze 11.000 krijgsgevangenen hebben gemaakt op de Duitsers, en het heeft er alle schijn van dat die 11.000 -een fantastisch aantal voor een aanvalslijn van 29 km.- er inderdaad ook zijn! Als men daar verhoudingsgewijs het aantal gekwetsten en doden uit afleidt, dan komt men tot quasi onwaarschijnlijk hoge cijfers.

Met veel plezier heb ik deze morgen een brief gekregen uit TURNHOUT, gedateerd op 6 december 1916.

Donderdag 12 april 1917

De officiële mededelingen worden hier ongetwijfeld met evenveel ongeduld opgewacht als in PARIJS. Na CAMBRAI zou nu ook St. QUENTIN gevallen zijn! Wat gaan de Duitsers nu doen?… Uit ondervinding weet ik, dat eens een soldaat het vuur aan de schenen heeft, dan is dat voor een tijdje het geval… Overigens, meer dan wie ook, moeten de Duitse soldaten op zijn van vermoeidheid en heimwee.

Indien het waar is zoals men zegt, dat HINDENBURG  het voor het zeggen heeft op het oostelijk front, dan moet de “grote bitchif” (zoals de zwarten hier zeggen) van de Duitse generale staf het niet onder de markt hebben.