Maandelijks archief: mei 2017

Maandag 7 mei 1917

Oef! Het is 38° in de schaduw, het doet denken aan de streek van TABORA.

Niettegenstaande dat is het moreel van onze dragers uitstekend, tot nog toe beschikken ze niet over tenten, ze hebben zelfs geen dekens. Door het leven in een gemeenschap, vol avontuur, zoals dat nu al samen met ons gedurende twee jaar het geval is hebben ze een speciale mentaliteit gekregen.

Er komen enkele schaarse berichten uit EUROPA: het front zou gestabiliseerd zijn… ?

Hier ziet het er naar uit dat we vertrokken zijn voor alweer een langdurige campagne.

Fig. 73. Dragers in het kamp.
Fig. 73. Dragers in het kamp.

 

Zondag 6 mei 1917

Drie dagen zijn we nu al in BISMARCKBURG. Met de Britse marine deel ik een boma, een vrij groot gebouw op een kaap gelegen.

De 300 Indiërs waarvan eerder sprake, zijn vertrokken de dag zelf dat wij hier aankwamen. Wat hebben wij prachtige troepen, in vergelijking met die “artiesten”!

De verdediging van BISMARCKBURG wordt maar op een zus en zo georganiseerd. Vandaag hebben we 2 pelotons (6 secties), naar het binnenland gestuurd. Eén naar het noorden om de verbinding tot stand te brengen met de troepen van KAREMA, de andere moet aan de linkerzijde de verbinding realiseren met generaal NORTHEY. Als gedragscode is aan de Belgische troepen het volgende meegegeven: alle operaties staan onder het hoger bevel van de Britten, het is niet de bedoeling terrein te veroveren, het gaat er enkel om een indirecte dienst te bewijzen aan het  vaderland.

De inboorlingen vallen zowel op diplomatiek als op politiek vlak onder de bevoegdheid van de Britse overheid. Belgisch geld wordt niet aanvaard. Opeisingsbons moeten opgesteld worden volgens model.

Wat men er ook moge over zeggen, ten opzichte van de Duitsers moet het allemaal de indruk geven van huursoldaten in dienst van enkele machtige “Turken”! Zou het op militair vlak gezien, niet eerder het omgekeerde zijn?

In ieder geval laat de Engelse majoor daar geen twijfel over bestaan, hij liet zich immers ontvallen: ”met jullie aanwezigheid hier, kunnen we gerust zijn”.

Ik heb een aanvraag gedaan om bij het 5e bataljon te mogen blijven.

Donderdag 3 mei 1917

We zijn aan het varen! Het gaat richting BISMARCKBURG. De 30e is de 3e compagnie van het 5e bataljon samen met de mitrailleurs, vertrokken met de “DHANIS”. Men heeft 400 dragers opgepakt en ze zonder enige vorm van proces in het ruim gestopt. Ik heb de indruk dat die aanpak sterk moet gelijken op de transporten van de zwarte slaven naar de zuidelijke staten van AMERIKA destijds.

Met 200 dragers zijn wij deze morgen vertrokken.

Een jammerlijk schouwspel!

Er zijn nog Europeanen aangekomen, de oorlog herbegint voor goed.

Het 6e bataljon bevindt zich in het binnenland, op 16 dagmarsen van KAREMA. Het 10e bataljon is in KAREMA zelf. Het 4e bataljon gaat TABORA opnieuw bezetten (men kan zich inbeelden welke bedenkingen dat in ons opwekt). Het 1e en het 2e bataljon die van ELISABETHSTAD komen worden samengevoegd in VUA. Commandant VAN PUST gaat het 5e bataljon nemen, en dat terwijl ik daar al ruim één jaar gewerkt heb (ik vraag me af waarom dat zo moet zijn?). Eéns dat hij in BISMARCKBURG aan zal komen moet ik terug naar VUA om er de medische dienst van het 2e bataljon op mij te nemen. Ons doel is naar het schijnt NEU LANGENBURG, ten noorden van het NYASSAMEER.

Sinds 10 dagen al hebben we geen enkel nieuws meer gekregen over het front in EUROPA!

Fig. 72. Inschepen van zwarten.
Fig. 72. Inschepen van zwarten.