Maandelijks archief: september 2017

Zondag 30 september 1917

Langs beboste heuvels, wouden van bamboe, wilde watervallen onder een opmerkelijke maneschijn zijn we deze nacht rond 2 u. in SANGUSANGU aangekomen. Het was een moeilijke mars, over geitenpaadjes, en het moest zeer traag gaan, want er was een             St. CHAMAND141 mee, die op de rug moest worden meegedragen.

De situatie is nu de volgende: de 2e compagnie van het 3e bataljon is geïnstalleerd op een bergtop, vóór haar strekt zich het panorama uit met de bergketen die tussen ons en MAHENGE ligt en die bezet is door de vijand. Beneden aan de berg ligt de 3e compagnie van het 3e bataljon en aan de rechterkant, op anderhalf uur van hier de 2e compagnie van het 1e bataljon. Volgens recente inlichtingen zouden die laatsten 5 km. vooruit gegaan zijn, en zo bij het punt gekomen tot waar de laatste toppen van de bergkam zich uitstrekken. Het kanon dat opgesteld is op de heuvel beschiet de vijand, en men kan de piotten zien vluchten. Er zijn ook enkele granaten afgevuurd over de bergrug heen 7 km ver in de richting van MAHENGE dat van hieruit niet te zien is.

141. Howitzer (kanon) 150 mm.

Zaterdag 29 september 1917

Om 20 u. ‘s avonds vertrekken we om het 1e bataljon te gaan aflossen in SANGUSANGU. Die hebben gisteren bij verschillende treffens met de vijand, één gekwetste gehad. Zelf hebben ze een Europeaan gevangen genomen, een chauffeur van de “eeuwige” KONINGSBERG, en nog 2 soldaten, ze hebben ook 5 soldaten gedood.

Een piot die in het bezit is gevonden van “doum-doum” kogels is opgehangen. In het 5e bataljon, links van ons zijn 2 doden en 3 gekwetsten gevallen.

Volgens verklaringen afgelegd door gevangen Duitse soldaten zouden we 10 compagnies vóór ons hebben, waaronder hun compagnie, de gekende “la Pangani”, 200 man sterk en met 12 Europeanen. 4 Europeanen zouden gevallen zijn in KALIMOTO.

Fig. 84. Gekwetste wordt verzorgd.
Fig. 84. Gekwetste wordt verzorgd.

Vrijdag 28 september 1917

We zijn nog altijd in KWA FIMBO.  Het 1e bataljon zou op 10 km. van MAHENGE genaderd zijn, en sommige delen van het 2e bataljon zelfs tot op 4 km. De Duitsers verdedigen een bergrug vóór de stad. Er was gevraagd aan de Britten, die zich rechts van ons bevinden, om een aanval in te zetten, maar ze laten weten dat dit niet mogelijk is bij gebrek aan dragers en aan levensmiddelen. Nochtans ze zijn maar 3 dagen van hier verwijderd. Wie van ons zou het er niet voor over hebben gehad om voor die paar dagen  wat honger te lijden om zo toch maar als eerste aan te komen? Hoe dan ook ze hebben toch beloofd hun best te doen om de vijandelijke troepen zoveel mogelijk op te houden, ze beschikken tenslotte over 60 mitrailleurs.

De manschappen gaan op jacht om soldaten en Europeanen van vlees te voorzien. Ze brengen elanden, antilopen, apen, wilde zwijnen, parelhoenders … en boa’s mee.

Woensdag 26 september 1917

We zijn nu KWA FIMBO binnengevallen. Het is een vuile post, met huizen in stro voor Europeanen, de voedingswinkels zijn leeg. De blanke die de 16e door de 3e compagnie van het 3e bataljon werd gedood bij de LURI ligt hier begraven.

Eergisteren waren we al tot op 1 km. van KWA FIMBE genaderd, en ‘s anderendaags is een van onze pelotons er binnengedrongen. Ingevolge een rapport waarbij gewezen werd op de extreme vermoeidheid van de blanken, zowel als van de zwarte soldaten, we hebben omzeggens van in SANSA voortdurend in de spits gestaan, is het 2e bataljon ons komen aflossen. Wij zijn dan teruggekeerd naar onze vroegere kampplaats, vanwaar we deze morgen vertrokken zijn voor het 5 km. verder liggende KWA FIMBO. Het 2e bataljon ligt nu  4 km. zuidwaarts. Het hoofdkwartier van de groepering, de artillerie en het mobiel hospitaal komen ook hierheen.

Het gerucht doet de ronde, dat eens MAHENGE gevallen, de Belgische troepen terug zouden keren naar DAR ES SALAAM, vanwaar ze zouden worden getransporteerd naar KILWA aan de oostkust!

Als ik er goed over nadenk, dan meen ik dat men de Belgische interventie als volgt kan samenvatten: in TABORA zijn we destijds weg gestuurd, omdat de Britten bevreesd waren dat we ons te zeer zouden inlaten met hun territoriale activiteiten, immers ze willen een spoorlijn aanleggen richting noord-zuid. Om diplomatieke redenen gedogen ze dat de Zuid Afrikanen en de Hindoes hun veldtocht “à la papa” verder zetten, ook al gaat daar veel tijd mee verloren en is het een dure zaak. De Belgen, die al eerder hebben meegewerkt, mogen nu nog wel helpen om het vroegere centrum MAHENGE in te nemen, en wanneer men ze de kans laat ook LIWALE, het huidige centrum, met de gouverneur en de generale staf. Toegegeven, de Duitsers zouden misschien niet beter vragen. Laten we ze maar ineens naar KILWA sturen.

Maandag 24 september 1917

Het is avond en we bevinden ons vóór KWAFIMBO, volgens de aanduiding van de kaarten KWA NIUHIUDI genaamd. De 22e ‘s avonds is een patrouille van het 5e bataljon langs gekomen, en die wisten ons te vertellen dat de belegerde stelling, 1 km verder, door de Duitsers was verlaten. Ze waren er op uitgetrokken om de verbinding met ons tot stand te brengen en zo waren ze op de laatste Duitsers gestuit die aan het vluchten waren. De 23e zijn we de Duitsers achterna gegaan, altijd een riskante en moeilijke zaak zo door het woud, er is dan ook één dode en één gekwetste gevallen. Bij het vallen van de avond zijn we gestopt, we waren toen nauwelijks 10 km. ver geraakt. Vandaag hebben we weer 4 km. afgelegd, tot bij KWA FIMBO, een stelling die bekend staat als zeer sterk. ‘s Avonds vernemen we dat het 5e bataljon al in KWA YOULOU zou zijn, dat betekent dat ze de vijand afgesneden hebben. Als dat waar is, zouden er dan nog wel vijandelijke troepen vóór ons zitten? We zullen het morgen wel ondervinden. Het 1e bataljon bevindt zich rechts van ons in de bergen.

Nieuws vanuit EUROPA: de Britten blijven halsstarrig IEPER aanvallen, volgens de Russen is ROESELARE gevallen en kan een deel van de kust bevrijd worden. Het zijn gebeurtenissen die niet langer kunnen aanzien worden als voorbereiding op acties voor volgend jaar.

Volgens de Duitsers dan weer zouden de Russen BUKOVINE139 aanvallen, een plaats volgens hen gelegen ten oosten van LEMBERG140.

 

  1. Stad in oekraïne.
  2. Idem

Zaterdag 22 september 1917

Steeds weer dienen er verkenningsopdrachten uitgevoerd, en steeds weer leidt dat tot gekwetsten, vandaag zijn het er 2. Er wordt een mooi succes gemeld, behaald door de groepering GILLY, op onze linkerflank. Bij stormloop hebben ze een Duitse stelling ten zuiden van MADEGE overrompeld, ze maakten 2 mitrailleurs buit en er zijn 2 Europeanen en 35 soldaten gevangen genomen. Bij ons werd de bataljonscommandant gekwetst, één Europeaan gedood, één gekwetst 3 soldaten gedood en enkele gekwetst.

Fig. 83. Gekwetsten worden aangevoerd.
Fig. 83. Gekwetsten worden aangevoerd.

 

Vrijdag 21 september 1917

Orders zijn gegeven om opnieuw de verkenningen van gisteren over te doen, tevens moeten we onze positie tot zo dicht mogelijk bij de vijand versterken. Bij die werkzaamheden valt er 1 gekwetste.

Rekening gehouden met het feit dat het bijna steeds dezelfde Europeanen en soldaten zijn die moeten opmarcheren, betekent dit dat ze een zeer zware taak vervullen.