Maandelijks archief: oktober 2017

Dinsdag 30 oktober 1917

Een compagnie, terug van een verkenningsopdracht brengt een verrassend bericht: LIGOMBASI is goed versterkt, maar volledig verlaten. Derhalve gaan we morgen naar UPENDI, waar we volgens de regimentsorders niet verder voorbij mogen gaan. Een compagnie zal een grote wachtpost inrichten in LIGOMBASI op 2 u hier vandaan. De orders worden uitgevoerd. Generaal DRANTER stelt evenwel voor aan ons opperbevel, om de veldtocht toch voort te zetten, maar dan slechts met 2 bataljons. De brigade noord is noordwaarts getrokken om dichter bij de ravitailleringsbasis te komen. 700 Belgische fuseliers zijn de 15e ontscheept in KILWA en zijn nu op weg naar LIWALE.

 

Maandag 29 oktober 1917

We zijn deze morgen vertrokken ingevolge regimentsorders uit DONGAWALA. Na een mars van 2 uur werd contact gemaakt met de vijand en werd halt gehouden. Per telegraaf krijgen we het formele order niet verder op te rukken…

De 3e compagnie van het 3e bataljon wordt op verkenning uitgestuurd.

Het regent. Het komt me goed uit, het verzet een beetje de zinnen, ik krijg er zin door om brieven te gaan schrijven…

We zijn nu in KILOSA en het regent al goed. De vrachtwagens met bevoorrading komen nog slechts om de drie dagen langs. Er wordt gezegd, dat… indien er geen einde zou komen aan de veldtocht door de inname van KABATI, men de koffers zou maken om terug te keren tot aan de spoorlijn, aangezien alleen daar voldoende levensmiddelen te vinden zijn. Men zou dan het volgende seizoen terug naar beneden afzakken langs het zuiden!

 

Zaterdag 27 oktober 1917

Het is avond. Sinds gisteren zitten we in een Duitse stelling voorbij MPILI. De 25e ‘s avonds is de aanval op MPILI ingezet door de 2e en de 3e compagnie van het 3e bataljon, de 1e compagnie van het 1e bataljon de compagnie cyclisten en een peloton Britten. MPILI is dan omsingeld, en ‘s nachts door de vijand verlaten.                            ‘s Ochtends hebben we de plaats bezet. Het is een mooi succes, want de stelling was goed verdedigd, beter nog dan KALIMOTO. Er waren verschillende mitrailleurs opgesteld en zelfs een kanon, en de Duitsers hadden verschillende lijnen loopgrachten aangelegd. Bij de Britten zijn er enkele gekwetsten gevallen, waaronder één Europeaan. Wij hebben 16 zwarte gekwetsten. Er is een feldwebel145 gevangen genomen, hij is stervend en werd bijgestaan door een blanke verpleger. Er waren ook nog 2 gekwetste en enkel zieke zwarten bij. De patrouilles die de achtervolging hebben ingezet zijn tot 10 km. ver gegaan zonder de vijand te vinden. Ze hebben evenmin water gevonden.

In RUSLAND heeft de regering zich teruggetrokken uit PETROGRAD!! De stad is in de gevechtszone komen te liggen.

 

  1. Onderofficier in het Duits leger te vergelijken met sergeant

Woensdag 24 oktober 1917

Onder een loden zon is er deze namiddag zwaar slag geleverd. Het 3e bataljon had orders gekregen om door te stoten tot in MPILI, de cyclisten voorop. De verliezen zijn zwaar: kapitein VAN DAMME is gesneuveld, ook 2 zwarte gegradeerden zijn gedood en één is zwaar gekwetst, dan zijn er nog 3 piotten gekwetst en de drager van mijn chirurgiekist werd gewond terwijl hij er stond op te kijken hoe ik een verband was aan het aanleggen. Kapitein VAN DAMME, gekend om zijn stoutmoedigheid, heeft een kogel in de longen gekregen. Een uur later is hij een bewonderenswaardige dood gestorven. “Ik vertrek naar de eeuwigheid”. Zonder ook maar één klacht!

De vijand is teruggeslagen, en nu hebben we ons kamp opgeslagen op de zuidelijke oever van de rivier die door hen werd verdedigd.

Tijdens de nacht van de 22e op de 23e heb ik rillingen gekregen: 38° koorts. Ik was dan ook doodmoe op het einde van de etappe. In plaats van 90 g. heb ik                      9 x 0.15 g. = 1.35 g. kinine genomen. Was het een intoxicatie van de kinine? Was het een aanval van malaria die niet is doorgekomen? Chi lo sa?

 

Maandag 22 oktober 1917

Alweer uit ons bed om 5u30. Vertrek om 7u30. Bij het vallen van de avond komen we aan in SAIDI. Gisteren is er bij het 1e bataljon in KAPERELUVE één zwaar gekwetste gevallen, en vanavond bij het vestigen van een bruggenhoofd op de RUAHA hebben we nog eens 3 gekwetsten. De Britten van FAIR hebben hun kamp opgeslagen niet zover achter ons, het zijn troepen uit RHODESIE die beweren dat ze gaan terugkeren naar achter! Ik heb er geen idee van wat men met ons van plan is, meer en meer is er sprake van te overwinteren. Ik kan maar niet geloven dat de hogere legerleiding zo weinig krachtdadigheid aan de dag zou leggen.