Maandelijks archief: maart 2018

Woensdag 27 maart 1918

97 Duitse divisies hebben een aanval ingezet tussen ARRAS en LA FERE. Het zijn zij dus die het initiatief nemen. Zou het een verdedigend offensief zijn? In de grond waarschijnlijk wel. Wat zal het resultaat zijn? Ik denk niet dat ze er zullen in lukken om ons ver terug te drijven, maar het zou wel ons offensief kunnen verzwakken en een jaar uitstellen.

PARIJS gebombardeerd van op 120 km. afstand, men acht het niet voor mogelijk!

Toch blijf ik geloven dat de toestand niet zo verontrustend is als sommigen willen doen geloven.

Maandag 18 maart 1918

Te oordelen naar de snelheid waarmee sommige gebeurtenissen zich opvolgen denk ik het volgende te kunnen zeggen: onze regering is bezig onderhandelingen te voeren om onze troepen in te zetten op een ander strijdtoneel. De minister heeft het opperbevel de volgende opdracht gegeven: “Tref alle voorbereidselen voor een demobilisatie, en tref alle voorbereidselen voor een nieuwe veldtocht”.

Waar en wanneer gaan we ingezet worden?

Wat de vraag waar betreft? Er blijft als mogelijkheden SALONIKI en PALESTINA vermits RUSLAND en ROEMENIE vrede hebben gesloten…

 

Woensdag 13 maart 1918

Ik blijf mijn regelmatig leventje leiden. De functie van bataljonsdokter brengt hier wel betrekkelijk zware verantwoordelijkheden mee, bijna zoveel als bij ons voor een dokter van de divisie!!

Hij dient de administratie van de brancardiers bij te houden, rapporten te schrijven, en maandelijkse documenten op te stellen, zoals: statistieken, inventarissen, en wat al meer! Die taken verschuiven de functies van geneesheer bijna naar de tweede plaats. Daarenboven is men begonnen met de intellectuele opleiding van zwarten en blanken: er zijn cursussen voor kandidaat onderofficieren, cursussen Kiswahili voor de Europeanen, Frans en rekenen voor de zwarten, en ik moet voordrachten geven over hygiëne! In één woord een heel ander soort werk!… Hoe lang gaat dat ook weer duren?

Fig. 88. De vrouw van Mambo Mingi verzorgt het kapsel van de vrouw van Tomo.
Fig. 88. De vrouw van Mambo Mingi verzorgt het kapsel van de vrouw van Tomo.