Maandelijks archief: april 2018

Zaterdag 27 april 1918

Vandaag heb ik een aanvraag gedaan naar BELGIE te mogen terugkeren “om er mijn studies te voltooien”. Ik heb die beslissing genomen nadat ik via DALCQ bepaalde berichten uit EUROPA had vernomen. Daarin werd gezegd dat een middenjury was samengesteld voor het afnemen van de examens van de drie doctoraatsjaren. Gezien het totaal gebrek aan een voldoend aantal geneesheren hier maak ik waarschijnlijk weinig kans om te mogen vertrekken vóór mijn contract van drie jaar verstreken is. Maar het is ook mogelijk, dat er na eindeloze besprekingen tussen de Gouverneur en het ministerie, een beurtrol zou worden opgesteld op basis van de dienstanciënniteit in AFRIKA. In dat geval denk ik dat ik op de 3e plaats zou komen. Het contract van DALCQ en van GILLET is verstreken in september, waarschijnlijk zullen zij hoe dan ook mogen terugkeren. Zou dat waar zijn, dan kom ik in een gunstige positie.

Het nieuws van het front wijst eerder op een stabilisatie van de toestand, wat zeker gunstig is voor ons.

Volgens de laatste krantenberichten die we hier ontvingen zouden de Duitsers de Russen streng aangepakt hebben, ze zouden RUSLAND zowat ontmanteld hebben.

De oorlog is nog lang niet gedaan!

 

Zondag 21 april 1918

Met doodsangst volg ik de formidabele heldenstrijd aan het westelijk front, er moet daar een vreselijk bloedbad aan de gang zijn. De Britten houden halsstarrig stand.

Hier steekt de brigade noord over naar de westelijke oever en ontplooit zich op de lijn KABALO-PONTHIERVILLE. “Het is duidelijk” zeggen de dagorders “dat de demobilisatie niet is uitgevaardigd”. Nu weten we ten minste definitief waar we ons aan te houden hebben. De Congolese troepen zullen opnieuw ingezet worden, waar en wanneer, daarover zal het geallieerd opperbevel beslissen.

Ik ben aan mijn 28e maand in AFRIKA begonnen.

 

Woensdag 10 april 1918

Mijn aandacht was er al een hele tijd op gevestigd, en nu gebeurt het. In FRANKRIJK gaat men het onderwijs in de geneeskunde reorganiseren voor diegenen die aan het front zijn. In BELGIE zou men sessies hebben ingericht voor 3e doctoraat en 2e kandidatuur.

Ook al nemen de functies van bataljonsdokter me helemaal in beslag, zodat er maar weinig tijd overblijft, toch besluit ik om me van nu af ernstig aan de studie te zetten van   de   stof   van   het   1e   en   2e doctoraat. Ik broed   een plan uit, dat moet te verwezenlijken zijn in 6 maanden tijd. Vooruit nu aan het werk! Het loont zeker de moeite!

Maandag 8 april 1918

Er is een troepenschouwing gehouden en een Te Deum, en er is een banket aangeboden ter ere van de naamdag van de Koning.

Van demobilisatie is er geen sprake meer. Ik ga dus door met mijn eigen leventje dat goed gevuld is met sanitaire visites op algemeen vlak van 600 soldaten, 300 vrouwen en evenveel dragers.

Gisteren heb ik luitenant HAGE ontmoet.

Vanuit EUROPA komen nu toch meer geruststellende berichten.

Ik heb 2 brieven ontvangen van thuis, gedateerd eind oktober.

Fig. 89. Raes, blanke verpleger van Dr. Martens legt een verband.
Fig. 89. Raes, blanke verpleger van Dr. Martens legt een verband.