Maandag 24 januari 1916

Vandaag hebben we een etappe van 4u30 te doen tot KINIMA-KALENGA. Bij het verlaten van KITENTA lopen we langs enkele maïs aanplantingen die bijzonder mooi staan. Het schijnt hier uiterst vruchtbare grond te zijn. De rest van de dagreis gaat doorheen heel hoog gras, anders dan in het woud is het pad hier nauwelijks terug te vinden. Wat doet het deugd een goed bad te kunnen nemen na zo een etappe! Twee dagen reeds komen dragers zich regelmatig laten verzorgen voor hun verwondingen. Ze zijn oprecht komiek, er was er één bij die heel triestig was omdat ik in plaats van jodoform, dat een sterke geur heeft en dus in zijn ogen zeker een heel goed middel moet zijn, gebruik maakte van een vochtig verband! De “capita”, dat is hun korporaal heeft mijn boy gevraagd hoeveel de schaar die ik gebruik wel niet moet hebben gekost!

 

Op 24 januari 2015 schrijft Paul Kenis, kozijn van Dr. Martens hem een brief vanuit St. Adresse in Frankrijk, waar hij in dienst is van de Belgische regering die daar verblijft.

Het is niet duidelijk wanneer Dr. Martens die brief ontvangt.

De originele tekst volgt hierna.

 

Le Havre, 24 sten Januari 1916

 

Mijn beste René,

Gisteren heb ik uwe kaart ontvangen die gij op 31 sten December nog uit Kaapstad hebt verstuurd: ruim drie weken eer zoo’n kaart hier aankomt! Jongen, ik kan mij altijd nog maar moeilijk voorstellen dat gij nu ginder zoo omtrent aan de antipoden moet zitten. Op het ogenblik dat ik u nu schrijf moet gij reeds midden in Katanga zitten, en als gij m’n brief ontvangt … wie weet hoeveel verder wij dan alweer zijn … als mijn brief je tenminste bereikt, want in de tegenwoordige omstandigheden en met die verre afstanden kan men nooit weten.

In ieder geval, schrijf me van tijd, dat ik weten zou hoe het je gaat en hoe het er ginder zoo al uitziet. Te oordeelen naar de kaart die je mij uit Kaapstad hebt gezonden zag het er ginder wel ene mooie landstreek uit, maar ginder in Katanga zal het alweeer gansch wat anders zijn.

Een paar dagen geleden heb ik een brief van Lize Berends ontvangen met een brief uit Destelbergen; thuis gaat alles goed, ten minste zoo goed als het in de tegenwoordige omstandigheden gaan kan; het leven is er erg duur maar iedereen wacht geduldig betere tijden af. Het was eenigen tijd geleden sedert zij nog nieuws uit Hall ontvangen hadden, maar toen ging ook daar alles nog goed. Hebt gij nog sedert langen tijd nieuws van huis ontvangen; gij weet dat gij steeds langs Lize Berends kunt schrijven om te probeeren langs dien kant eenig nieuws te vernemen. Van uw regiment heb ik nog geene brieven voor u ontvangen; mocht er iets komen zal ik het u natuurlijk onmiddellijk verzenden. Ik stuurde je ook nog eene kaart achterna naar het hotel te Londen, doch ik weet niet of je ze op tijd zal ontvangen hebben daar de brieven hier wegens de censuur soms verscheidene dagen op de post blijven liggen. Misschien heeft men ze u ook achterna gezonden.

Hier gaan de dagen langzaam voorbij, steeds dezelfde, zonder nieuws en zonder merkbare verandering in den toestand; men verveelt zich, men hoopt en wacht; zal het voor dit jaar zijn, voor de Lente of tegen den Winter. Zoo langzamerhand geraakt men aan zijn toestand gewend, maar het verlangen naar huis, naar Brussel, naar zooveel dingen die ons lief zijn, blijft er niet minder levendig om. Jongen, jongen! Hoeveel gaf ik er nu niet om, om eens eene tas koffie met je te kunnen drinken in den Moka, of in de Augustins, of nog eens een “jamboneau te gaan eten in den Clarenbach. En dan al die heerlijkheden van den Boulevard du Nord of van de Nieuwstraat; het is eerst sedert dezen oorlog dat wij eindelijk hebben leeren kennen hoeveel wij toch van ons Brussel hielden. Nu, jongen, mochten wij elkander ginder eindelijk maar eens weerzien.

Sedert een paar dagen ben ik nu wat door het grootste gedeelte van mijn werk heen, zoodat ik u voortaan wat meer zal kunnen schrijven. Tot nu toe had ik het hier zoodanig overlast, dat ik er mijne briefwisseling dikwijls moest bij achterlaten. En het zal je ginder ook wel genoegen doen van tijd tot tijd wat nieuws te vernemen. Binnen enkele dagen verschijnt er van mij de vertaling van een nieuwe brochure “Pages de Gloire” die ik u ook zal opzenden. Laat mij weten of ik u verder nog met iets genoegen kan doen?

Nu, hartelijk tot weerziens

Uw toegenegen

Paul

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>