Zaterdag 27 april 1918

Vandaag heb ik een aanvraag gedaan naar BELGIE te mogen terugkeren “om er mijn studies te voltooien”. Ik heb die beslissing genomen nadat ik via DALCQ bepaalde berichten uit EUROPA had vernomen. Daarin werd gezegd dat een middenjury was samengesteld voor het afnemen van de examens van de drie doctoraatsjaren. Gezien het totaal gebrek aan een voldoend aantal geneesheren hier maak ik waarschijnlijk weinig kans om te mogen vertrekken vóór mijn contract van drie jaar verstreken is. Maar het is ook mogelijk, dat er na eindeloze besprekingen tussen de Gouverneur en het ministerie, een beurtrol zou worden opgesteld op basis van de dienstanciënniteit in AFRIKA. In dat geval denk ik dat ik op de 3e plaats zou komen. Het contract van DALCQ en van GILLET is verstreken in september, waarschijnlijk zullen zij hoe dan ook mogen terugkeren. Zou dat waar zijn, dan kom ik in een gunstige positie.

Het nieuws van het front wijst eerder op een stabilisatie van de toestand, wat zeker gunstig is voor ons.

Volgens de laatste krantenberichten die we hier ontvingen zouden de Duitsers de Russen streng aangepakt hebben, ze zouden RUSLAND zowat ontmanteld hebben.

De oorlog is nog lang niet gedaan!

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>