Over Dr. René Martens

Nog geen 23 jaar en student geneeskunde was René Martens toen hij op 23 juli 1914 werd opgeroepen tijdens de mobilisatie die de oorlog voorafging. Op dat ogenblijk was hij er stellig van overtuigd dat mobilisatie en vijandelijkheden slechts een zaak was van enkele weken. In werkelijkheid stond hij aan het begin van een avontuur dat zou duren tot in 1919, en dat hem tot in Kongo zou brengen.

Als student had hij de kandidatuur en het eerste doctoraat geneeskunde achter de rug. Hij had net een deel van de vakantie doorgebracht in Duitsland bij vrienden en Duitse studenten geneeskunde. Het was niet uitgesloten dat sommige van hen weinig later als vijandige soldaten tegenover hem zouden staan.

Na de oorlog kon hij zijn studies geneeskunde af maken en een mooie loopbaan als dokter en hoogleraar opbouwen.

Kort overzicht van het curriculum vitae van Dr. Martens:

 • 03.10.1891 Geboren te Halle (Brabant)
 • 1920 Diploma van doctor in de geneeskunde aan de Université Libre de Bruxelles
 • 1934 Aggregaatsthesis “Le métabolisme des acides aminés et de l’ammoniaque, en particulier chez le cirrhotique”
 • 1945 Chef de service de médecine interne à l’hôpital d’Ixelles.
 • 1949 Hoogleraar aan de leerstoel ”pathologie interne” aan de “Université Libre de Bruxelles”.
 • 01.10.1950 Buitengewoon hoogleraar aan de Université Libre de Bruxelles : « pathologie et therapeutique spéciales des maladies internes. »
 • 01.10.1953 Gewoon hoogleraar aan de Université Libre de Bruxelles
 • 01.07.1959 In dienst treding als Directeur des Services Cliniques de l’Institut Bordet, na benoeming in juni 1959.
 • 1959 Secrétaire du comité qui définit les options scientifiques de la Fondation médicale Reine Elisabeth.
 • 21.10.1960 Bij Koninklijk Besluit erkend als specialist inwendige geneeskunde.
 • 30.09.1962 Einde opdracht bij l’Institut Bordet.
 • 01.10.1962 Titel van Ere-Hoogleraar aan de Université Libre de Bruxelles.
 • 30.12.1981 Overleden te Tremelo

Tijdens zijn loopbaan als dokter en hoogleraar vervulde Dr. René Martens verschillende functies. De voornaamste hiervan zijn:

 • Assistant des hôpitaux universitaires de Bruxelles.
 • Adjoint des hôpitaux universitaires de Bruxelles.
 • Chef de service de Médecine Interne à l’Hôpital d’Ixelles.
 • Professeur de Pathologie Interne à l’Université Libre de Bruxelles.
 • Membre de la Société Belge de Médecine Interne.
 • Membre de la Société de Chimie biologique de France.
 • Membre du Conseil de l’Ordre des médecins.
 • Président de l’Ordre des Médecin (1954-1958).
 • Président de l’Association des Médecins issus de l’Université Libre de Bruxelles.

De loopbaan van Dr. René Martens in het leger tijdens de oorlog van ’14-’18 ziet eruit als volgt:

 • 1912 milicien 32e Linie regiment.
 • 12.1914 Aspirant bij de geneeskundige dienst GA III II A.
 • 01.1915 Aspirant bij de geneeskundige dienst van het 14e Linie regiment.
 • 04.1915 “Auxiliaire” bij de geneeskundige dienst van het leger.
 • 09.1915 Ter beschikking gesteld van het Ministerie van Kolonies.
 • 02.1915 Dokter van de groepering van Tanganyka.
 • 02.1916 Adjunct geneesheer
 • 05.1916 Dokter van het Ve bataljon van de koloniale troepen.
 • 05.1917 Dokter van het IIIe bataljon van de koloniale troepen.
 • 06.1919 Terugkeer naar België.

Dr. R. Martens ontving verschillende eretekens, zowel tijdens de oorlog ’14-’18, als later tijdens zijn loopbaan als hoogleraar. De voornaamste zijn:

Als militair:

 • Ridder in de Kroonorde met palmen.
 • Rider in de Koninklijke Orde van de Afrikaanse Leeuw met palmen.

Als Hoogleraar:

 • Grootofficier in de Orde van Leopold II.
 • Grootofficier in de Kroonorde.

5 gedachten over “Over Dr. René Martens

 1. Van de inmiddels overleden mevrouw Adrienne Martens, een familielid in Bocholt ,mocht ik een twintigtal jaren geleden een kopie maken van het onvolledig uitgetikte oorlogsdagboek, in het Frans geschreven. De secretaresse had de tekst jammer genoeg steeds tot op de uiterste rand van het blad getypt. Er staan schitterende beschouwingen in. Enkele daarvan neem ik op in mijn boek ‘Bocholt en de Groote Oorlog’. Ik ben wel op zoek naar de genealogische gegevens van deze dokter Martens om te kunnen aantonen dat hij een neef zou zijn van Dr Adriaan Martens en de schrijver Paul Kenis die beiden in Bocholt geboren werden in 1885.

 2. Waw…..leuk ….nu kan men zich inleven wat hij heeft gedacht en gevoeld…..

  Proficiat

  ps Volgens mij is hij in het begin van de oorlog geincoporeerd in het 12ste regiment.

 3. Gezien ook ik geïnteresseerd ben in WOI en vooral Afrika, had ik zelf al gegeven verzameld over René, daarom deze supplementaire bijdrage.

  René werd geboren op 3 oktober 1891 en kreeg als naam René Serge Auguste MARTENS. Zijn vader noemde François Edmond Michel en zijn moeder noemde Sabine Plasmans. René volgde voor geheel zijn middelbaar Latijn-Grieks aan het Atheneum te Brussel (1903 tot 1910).
  Aan de Franstalige Universiteit van Brussel, de ULB (tegenhanger VUB of Vrije Universiteit Brussel), volgde hij de lessen in de geneeskunde (1910 tot 1914 en van 1919 tot 1920). Hij behaalde in oktober 1920 ‘le diplome de docteur en médecine, chirurgie et accouchements’.
  Hij sprak zowel Frans (zijn moedertaal), Nederlands als Duits en had noties van het Engels. Hetzelfde werd hij beoordeeld inzake zijn schriftelijk kennis van deze talen.
  Toen hij opgeroepen werd woonde hij Rue Longue of Chaussée Longue 46 in Halle. Op dat moment was hij vrijgezel.
  Op 30 juli 1914 werd hij terug opgeroepen ‘rentrée de congé illimité’. Hij had als stamnummer 3824.

  Groeten
  Luc

 4. Geachte,

  Ik begrijp niet dat mijn aanvullende gegevens niet op de website verschijnen….spijtig. Ze vervolledigen de persoon arts-militair

  Mvg

  1. Geachte Heer,
   Wel bedankt voor uw reactie. Pas gisteren heb ik ze gelezen. De gegevens die u vermeldt over mijn oom zijn ons uiteraard bekend. De naam van zijn moeder is Plasman, zonder s op het einde. Eigenlijk was de moedertaal van mijn oom Nederlands, de lagere school doorliep hij in de school in Buizingen, waar zijn vader onderwijzer was. Thuis was de moedertaal Nederlands. Zijn verdere studies en zijn loopbaan als professor aan de ULB, (zie pagina “over Dr. Martens”), gebeurden in het Frans.
   Dhr. Etambala, professor geschiedenis aan de universiteit van Leuven, nam met ons contact na het lezen van het dagboek. Hij bereidt een uitgebreide studie voor over Dr. Martens en zijn verblijf in Congo tijdens de oorlog. Daarin zal een volledig CV van Dr. Martens te lezen zijn. De publicatie van deze studie werd aangekondigd tijdens een interview, verschenen in de krant “La Libre Belgique” van 10 september 2014. Het is de bedoeling van Prof. Etambala, dat samen met de studie ook dat gedeelte van het dagboek, dat handelt over de veldtocht in Congo (1916-1919), zal worden gepubliceerd. Dat zal gebeuren in het Frans, immers, het dagboek is oorspronkelijk in het Frans geschreven, en door ons van uit de handgeschreven teksten uitgetypt en later in het Nederlands vertaald.
   Vanaf 11 december 2015 zal de Nederlandstalige versie op de blog te lezen zijn.
   We menen ons te herinneren dat we uw naam, een hele tijd geleden, al eens hoorden als geïnteresseerde in het dagboek. Dat kan dan geweest zijn via een oud-medestudent, T. Behaege. Maar misschien vergissen we ons daarin.
   Met vriendelijke groeten,
   I. Martens, A. Queeckers.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>